ماموریت و چشم انداز

بیانیه مأموریت:
ارائه محصولات کیفی و نوآورانه در جهت کسب رضایت مشتری

ارزش‌های بنیادین:

مشتری مداری
توجه به کیفیت محصولات تولیدی
خلاقیت و نوآوری
رعایت شاخص‌های زیست محیطی
صداقت و شفافیت در امور
ارتقاء مستمر اخلاق حرفه‌ای


بیانیه چشم‌انداز:
دستیابی به حداکثر ظرفیت تولید، جهت حضور تاثیرگذار در بازارهای داخلی و بین المللی و تبدیل شدن به تولید‌کننده برتر در منطقه خاورمیانه