سهامداران

سهامدار عمده شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس، شرکت سرمایه‌گذاری صباجهاد است که یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشد.

ترکیب سهامداران و درصد مالکیت آنها به شرح زیر است:

logo-holding

درصد سهام : ۹۹/۷۵ درصد

index
درصد سهام: ۰٫۱۲۵ درصد
pichak
درصد سهام: ۰٫۱۲۵ درصد