فرآورده های شیلاتی بندرعباس و بانک توسعه تعاون گامی بسوی رونق تولید

در مورخ ۴ بهمن ماه سرپرست شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس با حضور در ساختمان مرکزی بانک توسعه تعاون هرمزگان استان هرمزگان میهمان جناب آقای مهندس خدا کرم پور مدیر کل محترم شعب بانک توسعه تعاون استان هرمزگان بودند.

 

 طی این جلسه طرفین ضمن ابراز امیدواری مبنی بر مشارکت متقابل در راستای پیشبرد اهداف صنعت کنسرو سازی استان به ذکر برنامه آتی خود پرداختند.

در این جلسه جناب آقای میرزاوندی با ذکر شرایط خاص رقابت در صنعت تولید و لزوم وجود نقدینگی عنوان داشتند: طی ماههای گذشته تا به امروز همواره بانک توسعه تعاون حامی مجموعه شیلاتی بندرعباس بوده است که طی ایام آتی نیز با توجه به روند رو به رشد شرکت، بیش از گذشته به سمت این همکاری گام خواهد برداشت.

در ادامه جناب آقای مهندس خدا کرم پور مدیرکل محترم شعب بانک توسعه تعاون استان هرمزگان ضمن اعلام خرسندی از فعالیت های مجموعه بندرعباس و رونق تولید در این شرکت اعلام داشتند:

بانک توسعه تعاون همواره حامی تولید کنندگان بوده و در اهداف کلی خود نیز با عنایت به دستور مدیران ارشد بانک توسعه تعاون، اقدام به مساعدت در امورات کارآفرینان از بخش کشاورزی تا تولید نموده است.

در پایان این جلسه طرفین با ذکر برنامه های آتی نسبت به حمایت همه جانبه خود در راستای رونق تولید ابراز امیدواری نمودند.