زیر سایه خورشید یا امام رضا (ع) با شما سر بلندیم

  • اجتماع امام رضایی های کارخانه تن ماهی بندرعباس

زیر سایه خورشید 


یا امام رضا (ع) با شما سر بلندیماجتماع امام رضایی های کارخانه تن ماهی بندرعباسخادمین حامل پرچم مطهر حرم رضوی ( ع ) صبح روز 29 اردبیهشت ماه در شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس حضور یافتند.روابط عمومی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس