انتصاب آقای علیرضا میرزاوندی به سمت سرپرست شرکت فرآورده هاى شیلاتى بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس، در تاریخ ۲۹ آذر ماه طی حکمى از سوی جناب آقای فکری ،آقای علیرضا میرزاوندی به عنوان سرپرست شرکت فرآورده هاى شیلاتى بندرعباس منصوب گردید.