آگهی مناقصه شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس در نظر دارید، قوطی دو تیکه سایز 84*44 و درب فلزی آسان باز شو سایز 84 کنسرو ماهی تن 180 گرمی (مطابق استاندارد ملی) مورد نیاز خود را به صورت اعتباری از طریق برگزاری مناقصه تامین نماید.

شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس در نظر دارید، قوطی دو تیکه سایز 84*44 و درب فلزی آسان باز شو سایز 84 کنسرو ماهی تن 180 گرمی (مطابق استاندارد ملی) مورد نیاز خود را به صورت اعتباری از طریق برگزاری مناقصه تامین نماید. لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا میگردد، جهت شرکت در مناقصه و در یافت مدارک از تاریخچهارشنبه 6 دی 1402 به مدت 10 روز، به آدرس های ذیل مراجعه نمایند.

کارخانه: بندرعباس، کیلومتر 15جاده بندرعباس به سیرجان - شهرک صنعتی شماره 2 با شماره تلفن 07632561011

دفتر تهران: میدان آزادی، خیابان آزادی، روبروی دانشگاه صنعتی شریف، کوچه اسدالهی سهی، پلاک 18، طبقه سوم واحد 5 با شماره تلفن 02166063077