آگهی مزایده شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس در نظر دارید، ضایعات حاصل از برش و پخت ماهی خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس در نظر دارید، ضایعات حاصل از برش و پخت ماهی خود را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت میشود جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ چهارشنبه 6 دی 1402 به مدت 10 روز به آدرسهای ذیل مراجعه نمایند.

کارخانه: بندرعباس، کیلومتر 15جاده بندرعباس به سیرجان - شهرک صنعتی شماره 2 با شماره تلفن 07632561011

دفتر تهران: میدان آزادی، خیابان آزادی، روبروی دانشگاه صنعتی شریف، کوچه اسدالهی سهی، پلاک 18، طبقه سوم واحد 5 با شماره تلفن 02166063077