آگهی مناقصه شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس
مناقصه نوبت دوم خرید قوطی دو تکه چاپدار کنسرو ماهی تن در روغن و درب فلزی آسان بازشو
10 مهر 1401

شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس در نظر دارد، قوطی دو تکه سایز( ۴۴×۸۴ ) و درب فلزی آسان بازشو سایز ۸۴ کنسرو ماهی تن ۱۸۰ گرمی (مطابق با استاندارد ملی) مورد نیاز خود را به صورت اعتباری از طریق برگزاری مناقصه تامین نماید . لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا می گردد، جهت شرکت در […]

آگهی مناقصه شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس
مناقصه خرید قوطی دو تکه چاپدار کنسرو ماهی تن در روغن و درب فلزی آسان بازشو
16 شهریور 1401

شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس در نظر دارد، قوطی دو تکه  سایز( ۴۴×۸۴ ) و درب فلزی آسان بازشو سایز ۸۴ کنسرو ماهی تن ۱۸۰ گرمی (مطابق با استاندارد ملی)  مورد نیاز خود را به صورت اعتباری از طریق برگزاری مناقصه تامین نماید . لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا می گردد، جهت شرکت در […]

آگهی مناقصه شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس
آگهی مناقصه نوبت دوم|خرید فیلترهای کمپرسور
10 آذر 1399

علاقمندان به شرکت در این مناقصه، می‌توانند از تاریخ ۹۹/۹/۱۰ به مدت ۱۰ روز، به آدرس قید شده در آگهی مراجعه نموده و یا با شماره تلفن ۰۷۶۳۲۵۶۱۱۱۹ تماس حاصل فرمایند.

Top
فرآورده های شیلاتی بندرعباس