میگوی منجمد و پاک شده بندرعباس
میگو منجمد و پاک شده بندرعباس
  شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸

معرفی محصول: يکی از محصولات پر ارزش خلیج فارس و دریای عمان ، میگو است. شركت فرآورده های شيلاتی بندرعباس نيز در مجاورت آبهای جنوبی ايران، به منابع عظيم اين آبزی دسترسی داشته و تمركز ويژه‌ای روی عمل‌آوری و بسته‌بندی انواع ميگوی دريايی و پرورشی نموده و اين محصول را در بسته‌بندی‌های مختلف عرضه می‌نمايد […]

Top
مجتمع فرآورده های شیلاتی بندرعباس