سهامداران

سهامدار عمده شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس، شرکت سرمایه‌گذاری صباجهاد است که یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشد.

ترکیب سهامداران و درصد مالکیت آنها به شرح زیر است:

 

هلدینگ صنایع غذایی صباجهاد

درصد سهام : ۹۹/۷۵ درصد

شرکت صنایع لبنی اراک

درصد سهام: ۰٫۱۲۵ درصد

شرکت صنایع غذایی پیچک

درصد سهام: ۰٫۱۲۵ درصد

Top
فرآورده های شیلاتی بندرعباس