شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

مدیران سابق

اعضای سابق هیئت مدیره شرکت فرآورده های شیلاتی بندر عباس

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تاریخ انتصاب

خاتمه همکاری

مدت همکاری

1

آقای پرویز احتشامی فر

عضو هیئت مدیره

76/11/11

77/1/25

73 روز

2

آقای سید محسن میر شریفی

عضو هیئت مدیره

76/11/11

77/1/25

73 روز

3

آقای مجید هوبخت

عضو هیئت مدیره

76/11/11

77/1/25

73 روز

4

آقای حسین معصومی

مدیرعامل و رئيس هیئت مدیره

77/1/25

93/11/4

6129 روز

5

آقای حمید رضا سعیدی

عضو هیئت مدیره

77/1/25

80/3/31

1163 روز

6

آقای سید کمال معافی مدنی

عضو هیئت مدیره

77/1/25

79/4/1

799 روز

7

آقای تیمور ادوای

عضو هیئت مدیره

79/4/1

89/5/9

3689 روز

8

آقای سید محسن میر شریفی

عضو هیئت مدیره

80/3/31

83/2/22

1053 روز

9

آقای محمد رضا سرائیان

عضو هیئت مدیره

83/3/22

86/10/9

1298 روز

10

آقای سید وحید وحیدی

عضو هیئت مدیره

86/10/9

88/2/26

444 روز

11

آقای لطف ا... صباغی

عضو هیئت مدیره

89/5/9

95/8/1

2273 روز

12

آقای محمد صالحی

عضو هیئت مدیره

88/2/26

91/6/19

1236 روز

13

آقای سید پرویز محبی

عضو هیئت مدیره

91/6/19

97/5/31

2171 روز

14

آقای محمود زرین کمر

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

93/11/4

95/06/01

575 روز

15

آقای محمد رضا سرائیان

مدیرعامل و نایب رئيس هیئت مدیره

95/06/01

97/5/31 

730 روز 

16

آقای سعید خدارحمی

رئيس هیئت مدیره

95/7/1

95/10/1

90 روز

17

آقای قاسم کاوسی

عضو هیئت مدیره

97/3/29

ادامه دارد

-

 18

 آقای محمدرضا سرائیان  رئیس هیئت مدیره  97/6/1  ادامه دارد  

19 

 آقای سید پرویز محبی  مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره  97/6/1  ادامه دارد  

 

نظرسنجی

اولین اولویت شما در انتخاب کنسرو تن ماهی چیست؟

آدرس شرکت: بندر عباس، شهرک صنعتی شماره دو، شرکت فرآورده های شیلاتی بندر عباس

شماره تماس: 07632561010-13         شماره فکس: 07632561014

ایمیل: info@bafpco.ir

© تمامی حقوق مادی و معنوی نزد شرکت فرآورده های شیلاتی بندر عباس محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط دانــاوب