تصاویر کارخانه - فرآورده های شیلاتی بندرعباس

نمای کارخانه فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس

نمای کارخانه فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس

خط تولید کنسرو تن ماهی بندرعباس

Top
فرآورده های شیلاتی بندرعباس