آدرس و تلفن - فرآورده های شیلاتی بندرعباس

آدرس کارخانه:

استان هرمزگان، بندرعباس، شهرک صنعتی شماره ۲

شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس

تلفن کارخانه:

۰۷۶-۳۲۵۶۱۰۱۰-۱۳

فکس:

۰۷۶-۳۲۵۶۱۰۱۴

Top
فرآورده های شیلاتی بندرعباس